Jesienią GUS zmienia sposób raportowania wynagrodzeń w gospodarce

W drugiej połowie 2024 r. Główny Urząd Statystyczny rozpocznie publikowanie co miesiąc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz mediany wynagrodzeń miesięcznych brutto.
Pierwsze opublikowane dane będą dotyczyć stycznia 2024 r.
Dane są wynikiem nowego, opartego w całości na źródłach administracyjnych, badania Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej, realizowanego bez obciążania sprawozdawców. Jest to badanie pełne, które uwzględnia wynagrodzenia wypłacone w danym miesiącu z tytułu wszystkich zatrudnień czyli każdej pracy na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego, niezależnie od wymiaru pracy, na który została zawarta umowa. Badanie dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej (również małych – do 9 osób).
Dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto i medianie wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej będą publikowane:
✔ częściej, bo co miesiąc;
✔ w nowych agregacjach, tj. według: płci, wieku, miejsca zamieszkania zatrudnionych, wielkości podmiotu;
dla wszystkich szczebli podziału administracyjnego (w tym w podziale na gminy).

https://stat.gov.pl/aktualnosci/informacja-o-badaniu-rozklad-wynagrodzen,543,1.html

Więcej informacji na temat zmian podała wyborcza.biz w artykule „Jesienią rewolucja w statystykach GUS o zarobkach Polaków. Nie będzie tak różowo, ale będzie szczerze”

zapraszamy do dyskusji na naszym profilu LinkedIn