Certyfikacja zawodu C&B

Temat niezwykle ważny dla etosu zawodu Compensation & Benefits. Od początku utworzenia Klubu cbHR oraz studiów podyplomowych Zarządzania Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy przewijał się on w naszych dyskusjach. W 2022 roku grupa studentów przygotowała pracę dyplomową zatytułowaną: „Spis powszechny pracowników Compensation and Benefits (C&B)”. Zbadali rynek, oszacowali liczebność populacji comp&bens w Polsce na ok. 1.000 osób i stworzyli opis Persony C&B. Praca stała się inspiracją do uruchomienia projektu certyfikacji zawodu comp & bena w ramach Klubu Compensation & Benefits. Aktualnie wkraczamy w finalną jego fazę i w ramach Instytutu Wynagrodzeń planujemy już w tym roku akademickim uruchomienie pilotażu certyfikacji zawodu C&B na poziomach:


- Specjalista C&B (luty 2024)

- Ekspert C&B (czerwiec 2024)


Projektem kieruje Krzysztof Olewnik, a wspierają go Joanna Liksza oraz Adam Seoudi. W październiku przekażemy więcej informacji dla zainteresowanych tematem.


Zapraszamy do kontaktu!