Warsztat Compensation & Benefits

Zapraszamy Państwa na Warsztat Compensation & Benefits 17 października 2023 r. godz. 10.00-12.00. Tematem naszego spotkania będzie DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.