Konferencje IW

Instytut Wynagrodzeń oferuje swoim Członkom i Sympatykom udział w kilku konferencjach rocznie zarówno w trybie stacjonarnym (live), zdalnym (on-line), jak i hybrydowym. Ich celem jest:

  • zapoznanie uczestników z najnowszymi trendami w obszarze C&B zarówno na rynku polskim, jak i na świecie,
  • umożliwienie przeprowadzenia debat w gronie ekspertów i praktyków na wybrane „gorące” tematy w obszarze Total Rewards,
  • swobodną wymianę poglądów na omawiane tematy podczas sesji Q&A oraz rozmów kuluarowych,
  • zapoznania się z ofertami usług profesjonalnych dla obszaru C&B i HR (doradztwo, benchmarking, oprogramowanie, świadczenia pozapłacowe, wydawnictwa branżowe, itp.) oferowanych przez różnych dostawców,
  • możliwość poznania koleżanek i kolegów z branży C&B, nawiązania wartościowych kontaktów osobistych i profesjonalnych.

Dobrym przykładem konferencji Instytutu Wynagrodzeń jest Konferencja inicjująca działalność Stowarzyszenia w dniu 21 września 2023 r. w Centrum Nauki Kopernik pt. „Jak przygotować organizacje do wdrożenia dyrektywy o transparentności wynagrodzeń?”

Stowarzyszenie planuje kontynuować zainicjowane w marcu 2023 przez Klub C&B przy Uczelni Łazarskiego oraz INFOR cykliczne, jednodniowe konferencje on-line pn. „Płacodawcy” stanowiące swoisty „bilans zamknięcia” poprzedniego roku w obszarze C&B oraz „bilans otwarcia” bieżącego roku C&B, czyli predykcję priorytetów wynagrodzeniowych na dany rok. Najbliższa konferencja „Płacodawcy 2024” planowana jest na ostatni tydzień lutego 2024.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji tematów kolejnych konferencji o tematyce wynagrodzeniowej. Mamy odpowiednie zasoby i doświadczenie by w sposób profesjonalny przeprowadzić je dla naszych Członków i Sympatyków.