Coroczna Konferencja Mercer

Instytut Wynagrodzeń na zaproszenie Krzysztofa Nowaka – Partnera Zarządzającego Mercer Poland wziął udział w dniu 17 października br. w corocznej konferencji tej firmy. Tym razem odbywała się ona pod hasłem „Employee Value Proposition jako strategia budowania przewagi na rynku pracy” i zgromadziła ponad 100 uczestników w nowo otwartym Centrum Konferencyjnym ADN na terenie browarów warszawskich oraz ponad drugie tyle w formule on-line.

We wprowadzeniu do spotkania Alma Jenkins Acosta i Weronika Gorzelanna wystąpiły z tematem pt. „Human-centered approach jako kluczowy aspekt w podejściu Employee Experience”. Obie panie wskazały na zmianę w podejściu do oczekiwań wobec pracowników. W dzisiejszym biznesie spełnianie przez nich wymogów formalnych i kompetencyjnych zajmowanego stanowiska to już za mało. Istotne są nie tylko zawodowe, ale i pozazawodowe doświadczenia pracowników, ich indywidualne oczekiwania od pracodawców oraz możliwość dopasowania kariery do życia prywatnego znacznie wyżej docenianego przez najmłodsze pokolenia niż ich rodziców.  Tylko ci pracodawcy, którzy to zauważają uzyskają przewagę na rynku pracy.

Kolejny temat konferencji „Trendy na rynku wynagrodzeń w Polsce i Europie” był szczególnie bliski Instytutowi Wynagrodzeń.  Prowadzący Patrycja Furtak i Marcin Gabryelczyk m.in. wskazywali na stopniowe spłaszczanie płac wskutek wysokiej inflacji, dynamicznych zmian wynagrodzeń minimalnych oraz zwiększonych obciążeń podatkowych osób na samozatrudnieniu oraz wysokokwalifikowanych specjalistów i menedżerów.

Po przerwie Krzysztof Nowak i Jarosław Ciarka omawiali wyzwania firm związane z wdrażaniem dyrektywy unijnej o transparentności wynagrodzeń. W dużej mierze było to powtórzenie tez jakie wygłosił p. Krzysztof podczas konferencji inaugurującej Instytut Wynagrodzeń 21 września br., w tym obaw jakie wiąże z obowiązkiem informowania partnerów społecznych o decyzjach i zasadach wynagradzania pracowników. Z kolei p. Jarosław przytaczał przykłady swoich rozmów z osobami zarządzającymi firmami i ich nieświadomości tego co ich czeka w związku z wdrażaniem postanowień dyrektywy.

W  module pt. „Sensowny system kafeteryjny – jak wykorzystać rozwiązania technologiczne dostępne na rynku” Kamil Skowera wyjaśniał różnicę pomiędzy „kafeterią” a „flex’em” i na przykładzie własnym Mercera pokazywał jak rośnie apetyt pracowników na atrakcyjne świadczenia pozapłacowe, którymi już dziś trudno zarządzać bez wsparcia informatyki. Dlatego na koniec przedstawił uczestnikom kilka ogólnie dostępnych platform, które pozwalają przekształcić „kafeterię” w pełnego „flex’a”.

Na koniec konferencji Olga Obłoza z Marcinem Kowalskim omówili praktykę polskiego rynku w zakresie „Total wellbeingu”, po czym odbyła się dyskusja panelowa pt. „Opieka medyczna pracowników – na czym polega jej atrakcyjność i wartość” moderowana przez Agatę Olearczyk.

Dziękujemy koleżankom i kolegom z Mercera za zaproszenie. Bardzo ciekawa konferencja – warto było w niej uczestniczyć.