Zapraszamy na cykl szkoleń pt. „Profesjonalny Comp & Ben”

Tematyka szkoleń:

50% KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU – transfer praw autorskich / szanse i wyzwania”

  • Coraz więcej firm stosuje w odniesieniu do swoich pracowników 50% koszty uzyskania przychodów w związku z transferem praw autorskich. Niektóre wręcz muszą, bo inaczej trudno byłoby im konkurować na rynku w wyścigu o najlepszych specjalistów. Jeszcze inni dopiero rozważają możliwość wprowadzenia tego rozwiązania u siebie. Przed jednymi i drugimi stoją jednak wyzwania.
  • W pierwszym przypadku może się okazać, że choć struktura ta została wdrożona zgodnie z zasadami sztuki, nie jest ona równie prawidłowo stosowana w praktyce – zdarzają się braki w dokumentacji, niewystarczający nadzór nad pracownikami w zakresie raportowania przez nich efektów pracy twórczej czy wątpliwości co do oceny, czy wynik pracy można bezpiecznie uznać za utwór w rozumieniu prawa autorskiego.
  • Drudzy zaś, wdrażając to rozwiązanie popełnią błędy, które spowodują, że bardziej niż oczekiwane efekty, rozwiązanie to przyniesie ryzyka podatkowe.
  • Sytuację komplikuje także niezwykle rozbudowane (a często także niejednolite) orzecznictwo sądowe, rozbieżna praktyka interpretacyjna organów skarbowych oraz coraz liczniejsze kontrole przez nie prowadzone.
  • Stąd też o potknięcie nie trudno.

UMOWY B2B – jak bezpiecznie stosować ten model współpracy w 2024 roku?”

  • Umowy B2B coraz częściej spędzają sen z powiek pracownikom działów HR. Rozwiązanie od lat funkcjonujące na rynku, które chyba nie powinno już budzić kontrowersji, dla wielu jednak nadal kryje w sobie tajemnice. Nie do końca przemyślane wdrożenie tej struktury, może narażać obie strony umowy na istotne ryzyka prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe.
  • Choć w naszej praktyce stosunkowo rzadko spotykamy się poważnymi błędami w treści samej umowy, to jednak niejednokrotnie sposób jej wykonywania czy dobór osób, które objęte są tym rozwiązaniem, budzi nasze poważane zastrzeżenia. Atmosferę podgrzewają organy skarbowe, które coraz częściej interesują się umowami B2B, doniesienia prasowe o planowanym powrocie do koncepcji weryfikowania działalności gospodarczej tzw. testem przedsiębiorcy, czy wreszcie prace legislacyjne toczące się w ramach Unii Europejskiej.
  • Podczas szkolenia podzielimy się naszą wiedzą zdobytą w trakcie realizacji projektów, opiszemy realnie występujące problemy (nie tylko te teoretyczne, ale także te, z którymi rzeczywiście spotkaliśmy się w praktyce) i przedstawimy możliwe rozwiązania.