Kadry i HR – przegląd zmian i trendów 2023.

Nowa rzeczywistość wymaga profesjonalizacji zarządzania wynagrodzeniami

W nadchodzącym roku transparentność wynagrodzeń będzie tematem przewodnim
wielu dyskusji, które mogą połączyć HR i biznes. Nowa rzeczywistość
wymaga profesjonalizacji zarządzania wynagrodzeniami. W Instytucie Wynagrodzeń
(www.instytutwynagrodzen.pl) pracujemy nad modelami i rozwiązaniami,
które pomogą organizacjom rozwinąć kompetencje w obszarze compensation
& benefits i wdrożyć zasady fair pay, czyli równego wynagrodzenia dla
pracowników wykonujących tę samą pracę lub pracę tej samej wartości, adekwatnego
do wkładu i wyników wnoszonych przez nich do organizacji, opartego
na przejrzystych i zrozumiałych mechanizmach

fragment tekstu z publikacji Wolters Kluwert „Kadry i HR – przegląd zmian i trendów 2023.”

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją