Kategoria Publikacje

Jesienią GUS zmienia sposób raportowania wynagrodzeń w gospodarce

W drugiej połowie 2024 r. Główny Urząd Statystyczny rozpocznie publikowanie co miesiąc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz mediany wynagrodzeń miesięcznych brutto.Pierwsze opublikowane dane będą dotyczyć stycznia 2024 r.Dane są wynikiem nowego, opartego w całości na źródłach administracyjnych, badania Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej, realizowanego bez obciążania sprawozdawców.…

5 trendów płacowych na 2024 rok z amerykańskiego rynku technologicznego

5 trendów płacowych na 2024 rok z amerykańskiego rynku technologicznego☑ Szersza oferta pakietów benefitowych☑ Świadczenia dostosowane do potrzeb pracownika☑ Transparentność polityk wynagrodzeń☑ Większy nacisk na równość wynagrodzeń☑ Większy poziom wykorzystania IT/ AI w podejmowaniu decyzji płacowych Podczas wspólnej konferencji Instytut Wynagrodzeń i INFOR PL…

BUDOWA SYSTEMU WYNAGRODZEŃ. TEORIA I PRAKTYKA

Jest to pierwsza na polskim rynku publikacja prezentująca teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania wynagrodzeniami, tzw. Compensation & Benefits. Autorzy opisują, jak skutecznie opracować i wdrożyć politykę wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych, aby wpływała pozytywnie na motywację i zaangażowanie pracowników, a jednocześnie przyczyniała się do realizacji celów biznesowych organizacji.