WZC Instytutu Wynagrodzeń

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Instytut Wynagrodzeń”, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 r., w godzinach 18.00-20.00, w siedzibie Uczelni Łazarskiego, przy ul. Świeradowskiej 43, w Warszawie (sala nr 130, sektor D, piętro 1).

Planowany porządek obrad jest następujący:

  1. Powitanie i otwarcie Walnego Zebrania Członków
  2. Podsumowanie pierwszych 100 dni funkcjonowania Instytutu Wynagrodzeń
  3. Aktualne działania
  4. Kwestie formalno-prawne i zmiany do statutu Instytutu Wynagrodzeń
  5. Rezygnacja Zarządu Instytutu Wynagrodzeń
  6. Powołanie nowego Zarządu Instytutu Wynagrodzeń
  7. Podsumowanie i zakończenie Walnego Zebrania Członków