Kategoria Inne

Jesienią GUS zmienia sposób raportowania wynagrodzeń w gospodarce

W drugiej połowie 2024 r. Główny Urząd Statystyczny rozpocznie publikowanie co miesiąc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz mediany wynagrodzeń miesięcznych brutto.Pierwsze opublikowane dane będą dotyczyć stycznia 2024 r.Dane są wynikiem nowego, opartego w całości na źródłach administracyjnych, badania Rozkład wynagrodzeń w gospodarce narodowej, realizowanego bez obciążania sprawozdawców.…

5 trendów płacowych na 2024 rok z amerykańskiego rynku technologicznego

5 trendów płacowych na 2024 rok z amerykańskiego rynku technologicznego☑ Szersza oferta pakietów benefitowych☑ Świadczenia dostosowane do potrzeb pracownika☑ Transparentność polityk wynagrodzeń☑ Większy nacisk na równość wynagrodzeń☑ Większy poziom wykorzystania IT/ AI w podejmowaniu decyzji płacowych Podczas wspólnej konferencji Instytut Wynagrodzeń i INFOR PL…

Kurs online: Ekspert Compensation & Benefits

W obliczu dynamicznie zmieniającego się krajobrazu biznesowego, oczekiwań pracowników oraz rosnącej kontroli nad transparentnością płac, działy HR stają dziś przed wyjątkowymi wyzwaniami. Tworzenie współczesnych systemów wynagrodzeń i benefitów wymaga nie tylko solidnej wiedzy merytorycznej, ale także wszechstronnych umiejętności, takich jak myślenie strategiczne i analityczne. Właśnie dlatego…

WZC 13 XII 2023r.

W dniu 13 XII br. w siedzibie Kancelarii Raczkowski odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Instytut Wynagrodzeń.

WZC Instytutu Wynagrodzeń

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Instytut Wynagrodzeń”, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 r., w godzinach 18.00-20.00, w siedzibie Uczelni Łazarskiego, przy ul. Świeradowskiej 43, w Warszawie (sala nr 130, sektor D, piętro 1).