5 trendów płacowych na 2024 rok z amerykańskiego rynku technologicznego

5 trendów płacowych na 2024 rok z amerykańskiego rynku technologicznego
☑ Szersza oferta pakietów benefitowych
☑ Świadczenia dostosowane do potrzeb pracownika
☑ Transparentność polityk wynagrodzeń
☑ Większy nacisk na równość wynagrodzeń
☑ Większy poziom wykorzystania IT/ AI w podejmowaniu decyzji płacowych

Podczas wspólnej konferencji Instytut Wynagrodzeń i INFOR PL S.A. – konferencje pn.”Płacodawcy 2024” w dniu 10 stycznia jej uczestnicy tylko częściowo wskazali na podobne priorytety płacowe w 2024 r.:
☑ Wdrażanie Dyrektywy UE / ESG dot. przejrzystości oraz równości płac
☑ Coraz szerszą ofertę benefitową dla pracowników

Ale najwięcej dyskutowano kwestie:
✅ budżetów płacowych na 2024 r. w związku z 2-cyfrową inflacją
✅ spłaszczenie wynagrodzeń wskutek dynamicznego wzrostu płacy minimalnej
✅ jak pogodzić motywacyjność płac z tendencjami do ich wyrównywania.

Czy Waszym zdaniem w połowie roku 2024 możemy stwierdzić, że priorytety płacowe firm polskich i amerykańskich są zbieżne, czy nadal całkiem odmienne?

Zapraszamy do dyskusji na naszym profilu LinkedIn