Tag 17.10.2023r.

Coroczna Konferencja Mercer

Instytut Wynagrodzeń na zaproszenie Krzysztofa Nowaka - Partnera Zarządzającego Mercer Poland wziął udział w dniu 17 października br. w corocznej konferencji tej firmy. Tym razem odbywała się ona pod hasłem „Employee Value Proposition jako strategia budowania przewagi na rynku pracy” i zgromadziła ponad 100 uczestników w nowo otwartym Centrum Konferencyjnym ADN na terenie browarów warszawskich oraz ponad drugie tyle w formule on-line.

Warsztat Compensation & Benefits

Tematem naszego spotkania będzie DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.